Úvod > Pravidla minigolfu

Pravidla minigolfu

1. Minigolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat.

2. Minigolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).

3. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami určí předem. Max. počet hráčů ve skupině jsou čtyři.

4. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu, a provádí se zásadně golfovou holí.

5. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.

6. Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (červená čára). Pokud se tak nestane a překážka tudíž není překonána, musí hráč vždy začínat se základního pole (černý obdélník na začátku dráhy).

7. Zastaví-li se míč po překonání překážky nebo u mantinelu, je možno jej rukou přeložit na nejbližší černou čáru (překládací linii).

8. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu - zpětném běhu.

9. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu s předchozími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.

10. Míč z minigolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.

11. Je zakázáno vstupovat do hracího pole z důvodu možného prolomení a zničení dráhy.

Akce

Léto na mlýně

Termín akce: červen - srpen

Navštivte zážitkový areál pro celou rodinu! Prohlídky rozhledny s prodejní výstavou, minigolf pro všechny, koníci a ovečky pro děti dětské hřiště, zahradní restaurace.

Koníci pro děti

SOBOTY a NEDĚLE + státní svátky

v čase 14:00 -18:30 hod
ve VŠEDNÍ DNY v čase 17:00 -18:30 hod.

PRODEJNÍ CELOROČNÍ VÝSTAVA

Keramická dílna Náplavovi vyrábí zejména tradiční užitkovou keramiku, tedy hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky. Mnoho vzorů vychází z tradičních starých lidových motivů, zřejmá je i inspirace přírodními motivy. Ve své tvorbě se nebrání ani experimentům a hledání nových forem. Přijďte si vybrat z široké nabídky těchto krásných výrobků. Výstava otevřena denně mezi 10.00-17.00hod. v prvním patře mlýna. Vstupné 30Kč – zahrnuje prohlídku krbovny, výstavy, stálé expozice ve druhém patře a vyhlídky.